Frank Krijgsman
voor verheldering
HomeVisie / MissieDienstenProjectenOverContact
Advisering
Projectleiding invoering basisregistraties
Interim-management
Projectleiding invoering basisregistraties

 

Bij de gemeente Ridderkerk ben ik projectleider invoering basisregistraties geweest. Ik heb onder andere meegewerkt aan het voorhoedegemeenten project van EGEM; 'kosten-baten analyse'. Wat betreft de BAG heb ik ervoor gezorgd dat alles in de steigers stond om van start te gaan. Toen werd ik gevraagd als hoofd Dienstverlening.

Nu de BAG is ingevoerd ligt de volgende stap bij het organisatiebreed gebruiken van de gegevens.
Daarnaast moeten gemeenten voor 1-1-2016 de Basiskaart Grootschalige Topografie(BGT) ingevoerd hebben. Doel van de BGT is natuurlijk het gebruiken van dit bestand. Bij de gemeente Ridderkerk was ik projectleider 'Beheer op orde'. In dit project heb ik een koppeling gerealiseerd van Beheer Openbare Ruimte (BOR) aan de GBKN. Men werkt met 1 kaart en dit kan goed als een voorloper van de BGT gezien worden.
Doel van dit project was ook om gegevens ten behoeve van de begroting uit het beheersysteem te halen. Iets wat daarvoor niet goed mogelijk was omdat men de gegevens niet vertrouwde.

HomeVisie / MissieDienstenProjectenOverContact